BAH - Gent

Welkom op de website van de w.e. Beroepsvereniging van Ambulante Handelaars

Geachte heer / mevrouw,
Waarde collega,

In naam van de bestuursraad van de  Beroepsvereniging Ambulante Handelaars zijn wij zo vrij U de website van de beroepsvereniging voor te stellen. Zoals U bij de historiek van de beroepsvereniging kan lezen (zie deze website), bestaat onze organisatie sinds 1919.
Gedurende deze lange periode hebben de opeenvolgende bestuursraden er steeds zorg voor gedragen, dat de beroepsvereniging steeds respect kreeg van de stads- en gemeentebesturen, de provinciale-, de gewestelijke- en de federale overheden.
De B.A.H. stond steeds vooraan in de linie als het op de verdediging van het algemeen belang binnen het beroep van ambulante handelaar aankwam.
De organisatie van feest- en avondmarkten kwam / komt hierbij steeds op de tweede plaats.
Als beroepsvereniging staan wij de aangeslotenen met raad en daad bij, met hun administratieve beslommeringen van toepassing bij het uitvoeren van een ambulante beroep.
Hulp bij het bekomen van leurkaarten, briefwisseling voor de plaatsaanvragen van markten en dergelijke meer, zijn hier zeker niet nieuw aan.
Op verzoek van de aangeslotenen houden wij op zitdagen op marktdagen waar wij een afvaardiging hebben (zie de wekelijkse markten op deze website).
Voor dit uniek dienstbetoon betaalt U als ambulante handelaar slechts € 60 / jaar.
Om als lid aan te sluiten, moet U uiteraard in het bezit zijn van een leurkaart en ingeschreven zijn bij een ondernemersloket als ondernemer.
Ereleden betalen eveneens € 60 / jaar, naar de norm van de statuten hebben zij stemrecht op de vergaderingen.

(Zie ook de rubriek lid worden)
steeds tot uw dienst,
het bestuur BAH - GENT