COVID-19

Beste collega's,

Het stadsbestuur van de stad Gent vraagt met aandrang de opgelegde regels inzake het corona-virus, strikt na te leven!

Hieronder nog eens de regelgeving wat betreft de stad Gent;

- het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;

- de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, of wanneer dit niet mogelijk is om medische redenen, met een gelaatscherm;

- de marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;

- de marktkramer heeft de verantwoordelijkheid om de social distancing te garanderen aan het kraam en neemt hiervoor de vereiste maatregelen;

 

enkel de vergunde producten worden verkocht, er wordt geen ander assortiment van producten toegelaten dan deze die in de vergunning vermeld staan;

 

- bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;

Tijdens de activiteiten is er een totaalverbod op consumptie ter plaatse en het plaatsen van enig object (tafels, stoelen, toog,...) waardoor een consumptie ter plaatse zou mogelijk gemaakt worden;  Indien de vergunde producten het verstrekken van (al dan niet alcoholhoudende) dranken betreft, mogen deze (al dan niet alcoholhoudende) dranken uitsluitend worden verkocht onder gesloten recipiënt dit specifiek om een mogelijk consumptie ter plaatse te vermijden.

 

Enkel puur Take-away is dus toegelaten. Dus er mag niet ter plekke worden geconsumeerd. Eens buiten de marktzone mag dit geconsumeerd worden, het mondmasker mag dan enkel af voor de strikt noodzakelijke tijd om te eten of te drinken in het centrum van Gent maar dan wel buiten de marktzone want daar is een mondmasker steeds verplicht.

 

 

Indien één van voornoemde voorwaarden niet wordt nageleefd zal de toelating hiertoe met onmiddellijke ingang worden opgeheven.